Làm bảng hiệu chữ nổi mica

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO CÁC SẢN PHẨM QUẢNG CÁO
1/ B ả ng Hiflex : In k ỹ thu ậ t số trên bạt Hiflex, Căng trên khung s ắ t (Vuông 20-30, s ơ n ch ố ng r ỉ ), Vi ền Thanh V nhôm
Giá : 150.000 - 250.000 VND/M2. (Giá phụ thuộc vào số lượng và khu vực thi công).
2/ Bảng Hiflex Có Lót Tôn (dày 0.3mm ) : In kỹ thuật số trên Bạt Hiflex, Căng trên khung sắt (Vuông 20-30, sơn chống rỉ), Viền Thanh V nhôm
Giá : 250.000 - 350.000 VND/M2. (Giá phụ thuộc vào số lượng và khu vực thi công).
3/ Bảng Tôn Dán Decal : Dùng Tôn dày 0.8-1.2mm, Căng trên khung sắt (Vuông 20-30, sơn chống rỉ), Viền Thanh V nhôm, dán nội dung bằng đềcal ngoài trời.
Giá : 300.000 - 420.000 VND/M2. (Giá phụ thuộc vào số lượng và khu vực thi công).
4/ Hộp Đèn 1 mặt, 2 mặt : In KTS trên bạt Hiflex xuyên sáng, Căng trên khung sắt (Vuông 20-30, sơn chống rỉ) hông hộp đèn lót tôn (rộng 12.5-20cm), Viền Thanh V nhôm, Đặt đèn Neon bên trong (3 bóng/1m).
Giá : 450.000 - 650.000 VND/M2. (Giá phụ thuộc vào số lượng và khu vực thi công).
5/ Bảng Alu (Chữ nổi Mica, decal, inox, Form) : Alu PE, khung sắt chịu lực (13*26, Vuông 20-30, sơn chống rỉ) gắn giáp mí hoặc phay rong bắn silicone trang trí. Phần chữ tùy thuộc yêu cầu 
Giá : 450.00 - 600.000. (Giá phụ thuộc vào số lượng và khu vực thi công).
6/ Mặt Dựng Alu, Ốp Nhôm Alu : Alu PVDF , khung sắt chịu lực (13*26, Vuông 20-30, sơn chống rỉ) gắn giáp mí hoặc phay rong bắn silicone trang trí. Phần chữ tùy thuộc yêu cầu 
Giá: 650.000 - 950.000. (Giá phụ thuộc vào số lượng và khu vực thi công, bản vẽ thiết kế, độ khó của công trình).
7. Ch ữ  n ổ i Alu ( Giá thực tế tùy theo chi tiết sản phẩm): 700.000 – 1.200.000/ m­2
8. Ch ữ  n ổ i mica ( Giá thực tế tùy theo chi tiết sản phẩm): 700.000 – 1.200.000/ m­2
9. Chữ  nổi Inox trắng ( Giá thực tế tùy theo chi tiết sản phẩm): 2.400.000 – 3.400.000/ m­2
10. Chữ  nỗi Inox Vàng ( Giá thực tế tùy theo chi tiết sản phẩm): 2.500.000 – 4.500 .000/ m­2
11.Đèn  Neonsign (Tùy theo độ khó của công trình): 120.000đ – 170.000/md.
12.Đèn LED (Tùy theo số lượng bóng) : Từ 1.400đ/1bóng – 2.200đ/1 bóng:

Treo Bang Ron Ngoai Duong,Treo Băng Rôn Ngoài Đường,Treo Băng Rôn Quảng Cáo,Treo Bang Ron Quang Cao


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More